Det händer allt oftare att offentliga verksamheter använder molntjänster för att genomföra sina uppgifter. Medans det kan finnas goda skäl för att anlita en molntjänst finns det även vissa risker som varje verksamhet måste beakta. Dessa risker härrör från att offentliga verksamheter hanterar stora mängder information och att en delar av denna information kan vara sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter.

Välkommen att titta på TechLaws video om Molntjänster - risk eller möjlighet för offentliga verksamheter? Under videon kommer vi att svara på frågor som bland annat:

  • Vad är en molntjänst? 
  • Vilka regler gäller för sekretessbelagda uppgifter? 
  • Vilka regler gäller för personuppgifter i molntjänster?
  • Vad menas med att sekretessbelagda uppgifter röjs? 
  • Vilka åtgärder kan vara nödvändiga vid användning av molntjänster?
  • Vad händer om molntjänstleverantören sitter i ett tredje land?
  • Vad är Cloud Act?

 

 Friskrivning  

Information som publiceras på TechLaws webbplats är endast avsett som allmän information och utgör inte, och ska heller inte användas som, professionell juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna webbplats sker på användarens egen risk.  

TechLaw ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till, information på TechLaws webbplats eller information på annan webbplats med länk till eller från TechLaws webbplats. Direkt användning av innehållet på webbplatsen sker på egen risk.

Immaterialla rättigheter

Information som publiceras på TechLaws webbplats tillhör TechLaw eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av informationen på webbplatsen är, förutom för strikt privat bruk, förbjudet utan TechLaws medgivande.

Om du har frågor om TechLaw Play är du välkommen att kontakta oss på academy@techlaw.se eller tel +46 8 559 25 200.

Kontakta oss

Relaterade webbinarier

Back to top