EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Regelverket innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. Om ni redan idag har väl genomarbetade åtgärder och rutiner för att säkerställa att personuppgiftslagen följs, kommer ni att ha en bra grund att utgå från. Men dataskyddsförordningen innehåller också stora förändringar och vissa helt nya bestämmelser. 

Välkommen att titta på TechLaws video om Grunderna i GDPR. Under videon kommer vi att behandla några av nyheterna i EU:s nya dataskyddsförordning som bland annat:

  • Grundläggande begrepp i dataskyddsförordningen.
  • Kraven för samtycke.
  • Ökade krav på information till den registrerade.
  • Krav på dokumentation av personuppgiftsbehandlingen.
  • Nya skyldigheter att rapportera integritetsintrång.
  • Skärpta sanktioner på 20 miljoner euro eller 4 % av den globala årsomsättningen.  

Friskrivning  

Information som publiceras på TechLaws webbplats är endast avsett som allmän information och utgör inte, och ska heller inte användas som, professionell juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna webbplats sker på användarens egen risk.  

TechLaw ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till, information på TechLaws webbplats eller information på annan webbplats med länk till eller från TechLaws webbplats. Direkt användning av innehållet på webbplatsen sker på egen risk.

Immaterialla rättigheter

Information som publiceras på TechLaws webbplats tillhör TechLaw eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av informationen på webbplatsen är, förutom för strikt privat bruk, förbjudet utan TechLaws medgivande.

Om du har frågor om TechLaw Play är du välkommen att kontakta oss på academy@techlaw.se eller tel +46 8 559 25 200.

Kontakta oss

Relaterade webbinarier

Back to top