I samband med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft maj 2018 förändras och utökas kraven för utformning av biträdesavtal. Vad behöver du tänka på och hur kommer de utökade kraven att påverka dig?

Bland nyheterna i förordningen kan nämnas mera detaljerade krav på innehållet i personuppgiftsbiträdesavtalen och tydligare ansvarsfördelning mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Dataskyddsförordningen räknar upp vad ett sådant biträdesavtal ska innehålla.

Välkommen att titta på TechLaws video om GDPR och biträdesavtal. Under videon kommer vi att ge dig en överblick över dataskyddsförordningens regler avseende personuppgiftsbiträdesavtal och svara på frågor som bland annat:

  • Vilka är de nya kraven för personuppgiftsbiträdesavtal?
  • Behöver våra befintliga avtal skrivas om?
  • Hur kan förbereda mig så att våra avtal uppfyller de nya kraven?
  • Vad händer om jag inte har ett avtal som uppfyller förordningens krav? 

Friskrivning

Information som publiceras på TechLaws webbplats är endast avsett som allmän information och utgör inte, och ska heller inte användas som, professionell juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna webbplats sker på användarens egen risk.  

TechLaw ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till, information på TechLaws webbplats eller information på annan webbplats med länk till eller från TechLaws webbplats. Direkt användning av innehållet på webbplatsen sker på egen risk.

Immaterialla rättigheter

Information som publiceras på TechLaws webbplats tillhör TechLaw eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av informationen på webbplatsen är, förutom för strikt privat bruk, förbjudet utan TechLaws medgivande.

Om du har frågor om TechLaw Play är du välkommen att kontakta oss på academy@techlaw.se eller tel +46 8 559 25 200.

 

Kontakta oss

Relaterade webbinarier

Back to top