Österrike: Läkare bötfälls med 600 euro för att ha publicerat information om sina patienter på sin personliga Facebook-sida

Datenschutzbehörde (DSB) har bötfällt en läkare med 600 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen GDPR.

Av beslutet framgår att en läkare, mellan februari och juni 2020, publicerat information om sina patienter på sin personliga Facebook-sida. Informationen omfattade särskilda kategorier av personuppgifter, hälsouppgifter enligt artikel 4.15 GDPR, och bestod av patienternas namn och socialförsäkringsnummer, utdrag ur patientbrev, medicinska journaler/protokoll, medicinska diagnoser, läkemedelsuppgifter, uppgifter om sjukhusintag och sjukhusutskrivningar samt namn på andra läkare som behandlade patienterna.

DSB ansåg att läkaren brutit mot artiklarna 5.1 (a), 9.1 och 9.2 GDPR, eftersom patienterna inte hade gett sitt uttryckliga samtycke till att deras uppgifter offentliggjordes online enligt artikel 9.2 (a) GDPR och det inte fanns någon annan rättslig grund för behandlingen enligt artikel 9.2 GDPR.

Mer information

Myndighet: Österreichische Datenschutzbehörde (DSB)

Land: Österrike

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 600 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: DSB 2020-0.111.488

Beslutsdatum: 2020-10-19

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.