pexels-photo-950902

Offentliga verksamheter

Juridiska frågeställningar i offentlig verksamhet kräver särskild kompetens. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning till den offentliga sektorn och kan hjälpa dig i alla frågor som rör verksamhet inom den offentliga sektorn eller offentligt finansierad verksamhet. Du är också välkommen att vända dig till oss om du är ett företag som i sin verksamhet kommer i kontakt med myndigheter med inflytande över affärsverksamheten.

Förutom allmän förvaltningsrätt kan vi erbjuda kompetens inom speciell förvaltningsrätt så som hälso- och sjukvård och skoljuridiken.

Kompetens och praktisk erfarenhet

Hos oss får ni hjälp med allt från enklare löpande rådgivning till frågor om tillstånd, anbud och överprövningar, offentlighet och sekretess, statlig och kommunal kompetens samt hälso- och sjukvård. Därutöver hjälper vi även till med frågor om regelförenkling och konsekvensanalyser, forskning och utveckling, immaterialrätt, stipendier och sponsring samt EU-bidrag och annan finansiering.

Vi har bred kunskap om gällande offentligrättslig lagstiftning och regulatoriska frågor, men inte minst värdefull praktisk erfarenhet av de frågor som uppkommer inom exempelvis skola, vård, omsorg och ideell sektor.

Vi har också erfarenhet från att göra konsekvensanalyser åt offentliga utredningar, departement och myndigheter och har fungerat som stöd i processen för att ta fram konsekvensutredning åt ett flertal kunder.

Vanliga frågor

Vi kan hjälpa dig med allt från enklare löpande rådgivning till frågor om tillstånd, anbud och överprövningar, offentlighet och sekretess, statlig och kommunal kompetens samt hälso- och sjukvård. Därutöver hjälper vi även till med frågor om regelförenkling och konsekvensanalyser, forskning och utveckling, immaterialrätt, stipendier och sponsring samt EU-bidrag och annan finansiering.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi hjälper regelbundet till vid kontakter med tillsynsmyndigheter som övervakar regler för offentlig verksamhet. Vi har även erfarenhet av domstolsprocesser i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Har du en offentligrättslig fråga?