Kommersiella avtal

För att kunna skriva bra kommersiella avtal krävs utöver goda kunskaper inom juridik en stor förståelse för affären. En stabil avtalsstruktur begränsar risk, skapar mervärde och lägger grunderna för en långsiktigt god affärsrelation. Vi hjälper dig med att granska, upprätta och förhandla allt från enkla ensidiga överenskommelser till avancerade avtalspaket, dokument och policyer.

Kompetens och praktisk erfarenhet

Vi är aktiva, engagerade och kompetenta juridiska rådgivare från första mötet fram tills att ett slutligt avtal undertecknats. Vi hjälper dig i alla typer av affärer, både sådana som är vanligt förekommande i den löpande affärsverksamheten och sådana som är unika och avgörande för din verksamhets framtid.

Vår rådgivning omfattar samtliga former av kommersiella avtal som till exempel:

 • Allmänna avtal
 • Anställningsavtal
 • Aktieägaravtal
 • Distributionsavtal
 • Hyresavtal
 • Inköpsavtal
 • Licensavtal
 • Nyttjanderättsavtal
 • Konsultavtal
 • Supportavtal
 • Driftavtal
 • Sekretessavtal

Vi ger även råd till småföretagare och entreprenörer om vilka avtal och dokument som är nödvändiga i den lilla verksamheten.

Vanliga frågor

Våra tjänster omfattar samtliga former av kommersiella avtal som till exempel allmänna avtal, anställningsavtal, aktieägaravtal, distributionsavtal, hyresavtal, inköpsavtal, nyttjanderättsavtal, konsultavtal, supportavtal, driftavtal och sekretessavtal.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi hanterar hela kedjan av en tvist, från riskhantering och riskutvärderingar av kundens rättsliga ställning, till kravställande, säkerhetsåtgärder, skriftväxling, förhandling och verkställighet, i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.