carlos-muza-84523-unsplash

Digitalisering

Digitaliseringen beskrivs som vår tids starkaste förändringsfaktor. Tecken på detta är tillgången till smarta mobiltelefoner, stora datamängder och utvecklingen inom artificiell intelligens (AI). Utvecklingen skapar nya beteendemönster, nya vanor, nya marknader, nya produkter och tjänster, vilket kräver nya rutiner och arbetsformer och kanske en förändrad organisation. För att möta dessa förändringar krävs en god förståelse för såväl strategiska mål, teknik som de juridiska problem som kan uppstå.

Digital transformation innebär en omvandling av affärsaktiviteter, processer, kompetenser samt modeller och är idag avgörande för att kunna möta omvärldens förändrade beteenden och behov.

Kvalificerad rådgivning

Att öka den digitala konkurrenskraften innebär att att både öka relevansen och leveransförmågan i det man gör. Vi hjälper dig med att förenkla dina processer, effektivisera ditt samarbete och öka din konkurrenskraft genom användning av modern teknik.

Vår rådgivning omfattar särskilt följande:

  • Digitala strategier och digitalisering
  • Digital management
  • Handlings- och genomförandeplaner
  • Affärsmodeller och digital innovation
  • Effektiva organisationer
  • Agil coaching
  • Verksamhetsoptimering

Vi är ett av få nordiska bolag som kombinerar strategisk kunskap med juridisk rådgivning och ledande tekniska lösningar. Vi jobbar bäst med verksamheter som vill ta vara på de nya digitala möjligheterna med ett helhetsperspektiv.

Oavsett om det handlar om rätt digitala satsningar eller nya arbetssätt hjälper vi er att göra de rätta digitala satsningarna och finns med under hela arbetet för att ta det i mål.

Vanliga frågor

Vi kan hjälpa dig med digitala strategier och digitalisering, digital management, handlings- och genomförandeplaner, affärsmodeller och digital innovation, effektiva organisationer, agil coaching och verksamhetsoptimering.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi hjälper dig med att förenkla dina processer, effektivisera ditt samarbete och öka din konkurrenskraft utifrån ett juridiskt, tekniskt och affärsmässigt perspektiv.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Har du frågor om digitalisering?