Kamerabevakning

Bevakningskameror blir ett allt vanligare inslag samhället. Som en konsekvens av dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 förändrades även kamerabevakningslagen.

För företag, myndigheter och andra organisationer som använder sig av, eller funderar på att använda sig av, kamerabevakning i sin verksamhet är det viktigt att känna till både dataskyddsförordningens och kamerabevakningslagens innehåll, inte minst då överträdelser av bestämmelserna kan leda till sanktionsavgifter.

Vad är det för skillnad mellan dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen?

Dataskyddsförordningen gäller för all personuppgiftsbehandling, vilket även innefattar personuppgiftshantering i bild. Kamerabevakningslagen är en kompletterande svensk nationell lagstiftning och gäller för dig som använder kamerabevakning i Sverige. I det fall kamerabevakningen sker på en plats dit allmänheten har tillträde och är en myndighet (eller utför en uppgift av allmänt intresse) krävs dessutom tillstånd enligt kamerabevakningslagen.

Behöver jag söka tillstånd för kamerabevakning?

Enligt kamerabevakningslagen görs skillnad om kamerabevakningen sker på en plats dit allmänheten har tillträde eller inte. Vid kamerabevakning av sådan allmän plats krävs i vissa fall tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten. Tillståndskravet begränsas dock till myndigheter och de som utför liknande uppgifter av allmänt intresse. Privata företag behöver alltså inte något tillstånd för kamerabevakning så länge företaget inte utför en uppgift av allmänt intresse.

Vad ska jag tänka på om jag vill använda en bevakningskamera?

När du kamerabevakar människor innebär det att du behandlar personuppgifter. Nedan följer en kort summering av vad som är viktigt att tänka på för att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

  • Behandla endast för berättigade ändamål
  • Identifiera rättslig grund för behandlingen
  • Informera om kamerabevakningen
  • Säkerställ att personuppgifterna raderas löpande
  • Tänk på att skydda personuppgifterna
  • Tank på att du kan behöva göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd
  • Sök tillstånd om du är myndighet eller utför uppgift av allmänt intresse
  • Tänk på tystnadsplikten
Vad omfattar tjänsten kamerabevakning?

Vi hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att kamerabevaka platser på ett sätt som lever upp till kraven i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Vi hjälper även till med att utforma ansökningar till Integritetsskyddsmyndigheten, genomföra konsekvensbedömningar avseende dataskydd och ta fram integritetspolicys och annat material som informerar om din kamerabevakning.

Du är välkommen att höra av dig till oss för råd om vad du behöver göra för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Vanliga frågor

Vi hjälper företag, myndigheter och andra organisationer att kamerabevaka platser på ett sätt som lever upp till kraven i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Vi hjälper även till med att utforma ansökningar till Integritetsskyddsmyndigheten, genomföra konsekvensbedömningar avseende dataskydd och ta fram integritetspolicys och annat material som informerar om din kamerabevakning.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.