Integritetspolicys

Varje företag eller organisation som hanterar personuppgifter måste informera om verksamhetens behandling av personuppgifter. Informationskravet är omfattande och måste dessutom vara skriven på ett klart och tydligt sätt. Vi hjälper dig att ta fram rätt information på ett sätt som den registrerade förstår.

Vi kan hjälpa dig med att att ta fram tydliga och enkla integritetspolicys samt tillhöriga rutiner och riktlinjer som uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Varför måste jag informera?

Enligt dataskyddsförordningen måste du informera dina kunder, medlemmar eller webbplatsbesökare om hur du hanterar personuppgifter. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Det enklaste är att samla allt i ett dokument, en integritespolicy eller en dataskyddspolicy, och ha den på en egen sida på webbplatsen.

Vad ska jag informera om?

Informationskravet är omfattande och exakt vad som ska stå i policyn beror på vilka uppgifter verksamheten samlar in.

Exempel på information som ska finnas med är:

 • Identitet och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
 • Kontaktuppgifter för dataskyddsombudet (om tillämpligt)
 • Varför ni samlar in personuppgifter
 • Vilka rättsliga grunder ni har för att samla in personuppgifter
 • Vilka kategorier av personuppgifter som samlas in
 • Vilka som kommer att få tillgång till uppgifterna
 • Var ni kommer lagra uppgifterna
 • Hur länge ni kommer lagra uppgifterna
 • Vilka rättigheter de registrerade har
 • Att samtycke kan återkallas
 • Att de registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Därutöver kan du behöva lämna ytterligare information om du använder dig av profilering eller om dina tjänster riktar sig till barn.

Hur ska jag informera?

Informationen ska lämnas kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form och med ett tydligt och enkelt språk. Vid behov ska du även använda visualisering. Därför är det viktigt att du inte fastnar i tungt, juridiskt språk, utan skriver så att läsaren förstår.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi hjälper dig med att att ta fram tydliga och enkla integritetspolicys samt tillhörande rutiner och riktlinjer som uppfyller dataskyddsförordningens krav. De integritetspolicys som vi exempelvis kan ta fram är:

 • Integritetspolicy för registrerade
 • Integritetspolicy för medarbetare
 • Integritetspolicy för webbplats
 • Policy för cookies
 • Informationssäkerhetspolicy
 • Rutiner och riktlinjer

Du är välkommen att höra av dig till oss för råd om vad din organisation behöver göra för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Vanliga frågor

Vi hjälper dig med att att ta fram tydliga och enkla integritetspolicys och andra integritetsmeddelanden som uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.