Sebastian Berg

sebastian

Områden

Utbildning

  • Jur.kand. (LL.M.), Stockholms universitet, avslutas 2020
  • Fil.mag. i beräkningsfysik (M.SC.), Stockholms universitet, 2014
  • Fil.kand. i fysik (B.SC.), Bonn universitet, 2012

Sebastian är utbildad jurist och beräkningsfysiker med specialisering inom it/telekom, dataskydd, informationssäkerhet och It-säkerhet. Han har arbetat med tekniska frågor sedan 2007 och biträtt klienter både inom den offentliga och den privata sektorn med kvalificerad rådgivning och projektledning i dataskyddsförordningen samt komplexa it-affärer som utvecklingsprojekt, outsourcing, systemupphandlingar och teknikrelaterade samarbeten av olika slag.

Entusiastisk och kreativ problemlösare. Sebastian jobbar för att hitta smarta lösningar i alla lägen och ser möjligheter där andra ser hinder. Idag är han biträdande jurist och ansvarig för Techlaws utbildningar.

Idag arbetar Sebastian som dataskyddsombud för både privata och offentliga verksamheter där han bistår med löpande teknisk och juridisk rådgivning med fokus på it, dataskydd och offentlig rätt. Han är också involverad i flertalet projekt där han bistår med råd kring offentlighet- och sekretesslagstiftning, gränsöverskridande personuppgiftsbehandlingar, risk- och sårbarhetsanalyser samt systematisering av data med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens (AI).

Sebastian är därutöver en omtyckt föreläsare som regelbundet anlitas för utbildningar, inspirationsföreläsningar och workshops inom sina specialistområden.

Erfarenhet

DELÄGARE • TECHLAW • 2015-
Teknisk och juridisk rådgivare, projektledare och kursansvarig för frågeställningar inom it/telekom, dataskydd, informationssäkerhet och it-säkerhet.

AFFÄRSKONSULT • ORC-GROUP • 2014-2015
Teknisk rådgivare och projektledare inom storskalig informationshantering, statistiska beräkningar, informationssäkerhet, risk- och sårbarhetsanalyser.

FORSKNINGSKONSULT • STOCKHOLMS UNIVERSITET • 2012-2014
Teknisk rådgivare och forskningsassistent inom storskalig informationshantering, statistiska beräkningar, maskininlärning, informationssäkerhet och risk- och sårbarhetsanalyser.

KONSULT • IBM DEUTSCHLAND • 2007-2011
Teknisk rådgivare och projektledare inom storskalig informationshantering, informationssäkerhet, it-säkerhet samt metoder för pseudonymisering, avidentifiering och dataminimering.

TRAINEE • IBM DEUTSCHLAND • 2004-2007
Teknisk rådgivare inom storskalig informationshantering, informationssäkerhet, it-säkerhet samt metoder för pseudonymisering, avidentifiering och dataminimering.

Kontakt
Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Söker du en expert inom IT, teknik och digitalisering?