Sebastian Arnoldt

sebastian

Områden

Utbildning

  • Jur.kand. (LL.M.), Stockholms universitet, pågående
  • Fil.mag. i beräkningsfysik (M.SC.), Stockholms universitet, 2014
  • Fil.kand. i fysik (B.SC.), Bonn universitet, 2012

Sebastian är utbildad jurist och beräkningsfysiker med specialisering inom it/telekom, dataskydd och informationssäkerhet. Han har arbetat med tekniska frågor sedan 2007 och biträtt klienter med bland annat komplexa it-affärer som utvecklingsprojekt, outsourcing, systemupphandlingar och teknikrelaterade samarbeten av olika slag.

Entusiastisk och kreativ problemlösare. Sebastian jobbar för att hitta smarta lösningar i alla lägen och ser möjligheter där andra ser hinder. Idag är han biträdande jurist och ansvarig för Techlaws utbildningar.

Sebastian har omfattande tekniska erfarenheter och har i många år utvecklat strategier och agerat rådgivare till myndigheter, företag och organisationer i såväl teknikrelaterade samarbeten och storskalig dataanalys. Han har även fram till sommaren 2011 arbetat hos en statlig bank i Tyskland där han bistod med löpande teknisk rådgivning med fokus på it, digitalisering och informationssäkerhet.

Sebastian har flera uppdrag som dataskyddsombud för både privata och offentliga verksamheter och är därutöver en omtyckt föreläsare som regelbundet anlitas för utbildningar och workshops inom sina specialistområden.

Erfarenhet

DELÄGARE • TECHLAW • 2015-
Teknisk rådgivare, projektledare och kursansvarig för frågeställningar inom it/telekom, dataskydd och informationssäkerhet.

AFFÄRSKONSULT • ORC-GROUP • 2014-2015
Teknisk rådgivare och projektledare inom storskalig informationshantering, statistiska beräkningar, informationssäkerhet och risk- och sårbarhetsanalyser.

FORSKNINGSKONSULT • STOCKHOLMS UNIVERSITET • 2012-2014
Teknisk rådgivare och forskningsassistent inom storskalig informationshantering, statistiska beräkningar, informationssäkerhet och risk- och sårbarhetsanalyser.

MANAGEMENTKONSULT • SPARKASSE DEUTSCHLAND • 2009-2011
Teknisk rådgivare och projektledare inom storskalig informationshantering, informationssäkerhet samt metoder för pseudonymisering, avidentifiering och dataminimering.

MANAGEMENTKONSULT • IBM DEUTSCHLAND • 2007-2009
Teknisk rådgivare och projektledare inom storskalig informationshantering, informationssäkerhet samt metoder för pseudonymisering, avidentifiering och dataminimering.

TRAINEE • IBM DEUTSCHLAND • 2004-2007
Teknisk rådgivare inom storskalig informationshantering, informationssäkerhet samt metoder för pseudonymisering, avidentifiering och dataminimering.

Kontakt
Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Söker du en expert inom IT, teknik och digitalisering?