Carina Sigridsson

carina

Områden

Utbildning

  • Jur. kand. (LL.M.), Stockholms universitet, 2005
  • Fil.mag. i ekonomi (M.SC.), Stockholms universitet, 2005

Carina är jurist och specialiserad inom it/telekom, dataskydd och offentlig rätt. Hon har arbetat med juridiska frågor sedan 2008 och biträtt klienter både inom den offentliga och den privata sektorn med kvalificerad rådgivning och projektledning i frågor avseende dataskyddsförordningen, it och telekom, offentlig rätt, offentlighets- och sekretesslagen, skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen och säkerhetsskyddslagen.

Analytisk, precis och effektiv. Carina har ett sällsamt sinne för detaljer och en omättlig vilja att vinna. Idag är hon jurist och VD för TechLaw.

Idag arbetar Carina som dataskyddsombud för både privata och offentliga verksamheter där hon bistår med löpande teknisk och juridisk rådgivning med fokus på it, dataskydd och offentlig rätt. Hon är också involverad i flertalet projekt där hon bistår med råd i komplexa it-affärer som utvecklingsprojekt, gränsöverskridande personuppgiftsbehandlingar, systemupphandlingar, risk- och sårbarhetsanalyser samt artificiell intelligens (AI).

Därutöver är Carina en omtyckt föreläsare som håller utbildningar, inspirationsföreläsningar och workshops inom sina specialistområden.

Erfarenhet

PARTNER • TECHLAW • 2015-
Juridisk rådgivare, projektledare och kursansvarig för juridiska frågeställningar inom offentlig rätt, it/telekom och dataskydd.

JURIST • POST- OCH TELESTYRELSEN • 2008-2015
Juridisk rådgivare och projektledare inom it/telekom och dataskydd med fokus på beredning av regeringsuppdrag, remissvar och lagstiftningsförslag.

FÖREDRAGANDE • FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM • 2007-2008 Föredragande inom förvaltningsrättsliga ärenden med fokus på dataskydd, socialtjänst, hälso- och sjukvård och offentlig upphandling.

NOTARIE • FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM • 2005-2007
Notarie inom förvaltningsrättsliga ärenden med fokus på dataskydd, socialtjänst, hälso- och sjukvård och offentlig upphandling.

FÖREDRAGANDE • UPPSALA TINGSRÄTT • 2005-2005
Föredragande inom civilrättsliga ärenden med fokus på avtalsrätt.

BOLAGSJURIST • JM • 2000-2000
Trainee och ansvarig för implementering av Personuppgiftslagen (PUL).

Kontakt
Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Söker du en expert inom IT, teknik och digitalisering?