Om byrån

TechLaw är en affärsjuridisk byrå med fokus på dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet. Sedan 2015 har vi strävat efter att hjälpa våra kunder till bättre affärer genom fokus på kvalitet, effektivitet och engagemang. Vi erbjuder allt från enkel och effektiv juridisk rådgivning till teknisk affärsutveckling och kompetensutveckling som anpassas specifikt efter dina önskemål.

Vår rådgivning behandlar huvudsakligen frågeställningar om informationsteknologi (IT) och sträcker sig över över flera traditionella rättsområden som till exempel avtalsrätt, upphovsrätt, personlig integritet, informations- och yttrandefrihet, förvaltningsrätt och telekommunikationsrätt. Därtill har vi djupgående kunskapar gällande behandling av personuppgifter, offentlighet och sekretess, informationssäkerhet, automatisering, artificiell intelligens (AI), maskininlärning med mera.

Kunskap och kompetens står i fokus för allt vi gör. Vi ställer genomgående krav på hög specialisering, tillgänglighet och pedagogisk förmåga. Vi har mångårig praktisk erfarenhet från våra ämnesområden vilket ger dig professionella tjänster och expertkunskap som lyfter din verksamhet. En medveten strategi har varit att växa långsamt med målet att bli Sveriges främsta byrå specialiserad på de juridiska frågeställningar som informationsteknologin ger upphov till.

Varför Techlaw

Genom att förena erfarenheter och lärdomar från tidigare arbetsplatser i ett nytt koncept kan vi erbjuda högsta kvalitet i både rådgivning och leverans för dig som kund. Vi ser till att alltid att överträffa dina förväntningar och levererar en service som är tillgänglig, prisvärd och skapar affärsnytta.

  • Kvalitet: Vi erbjuder hög kvalitet i det arbete vi utför och har lång erfarenhet av de områden där vi är verksamma.
  • Effektivitet: Alla ärenden handläggs på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att du ska få den bästa lösningen.
  • Lojalitet: Vi värnar om att ge de råd som vi anser bäst gynnar dig utifrån den kunskap och erfarenhet vi har.
  • Tillgänglighet: Vi prioriterar hög tillgänglighet och ser till att du får svar på alla frågor så fort som möjligt.
  • Engagemang: Vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.
  • Arbetsglädje: Vi är stolta över att jobba på en liten byrå där alla bidrar till en respektfull, trevlig och inspirerande miljö på arbetsplatsen.
Våra kunder

Vi anlitas av aktörer inom både privat och offentlig sektor. Våra kunder verkar inom branscher såsom bl.a. försäkringsbolag, fastighetsbolag, elbolag, operatörer, konsultbolag och andra företag som värdesätter byråns allmänt höga juridiska kompetens och servicenivå.

Vi bedriver också en omfattande kursverksamhet för våra kunder och våra medarbetare anlitas också som föreläsare för annan intern eller öppen kursverksamhet.

Våra uppdrag varierar från enskilda ärenden till långsiktig löpande rådgivning. Många av våra kunder har vi samarbetat med över lång tid vilket ger oss djupare kunskap om kundens verksamhet, arbetssätt och organisation vilket ytterligare förbättrar våra möjligheter att effektivisera vårt arbete och anpassa våra råd till kundens specifika behov.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.