Search
Close this search box.

Norge: Waxing Palace bötfälls med 100 000 norska kronor för olaglig kamerabevakning

Datatilsynet bötfäller salongen Waxing Palace AS med 100 000 norska kronor för brott mot artiklarna 5, 6 och 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Datatilsynet granskat Waxing Palace efter att ett klagomål om användning av en bevakningskamera i salongens lokaler kommit in till myndigheten. Enligt Datatilsynet har salongen inte haft en rättslig grund för kamerabevakningen (artikel 6 GDPR). Salongen har inte heller informerat om kamerabevakningen på ett korrekt sätt (artikel 13 GDPR).

Enligt Datatilsynet finns det strikta regler för vilka situationer det är tillåtet att övervaka en lokal med en kamera. Detta gäller särskilt på arbetsplatsen. Principen att behandlingen av personuppgifter måste vara laglig och öppen är enligt Datatilsynet helt grundläggande, och kränkningar av dessa principer är allvarliga (artikel 5 GDPR).

Datatilsynet betonar att varje personuppgiftsansvarig måste vara öppen mot de registrerade vars personuppgifter behandlas. God information ska enligt Datatilsynet bland annat säkerställa att det inte råder någon tvekan om vilket område som fångas av kameran. Detta innebär enligt Datatilsynet att ingen registrerad ska bli förvånad över att de övervakas av kameror.

Enligt Datatilsynet är händelsen med kamerabevakningen på Waxing Palace så allvarlig att det är nödvändigt för myndigheten att svara med en sanktionsavgift. Alla har enligt Datatilsynet rätt till integritet, och olaglig kamerabevakning kan vara mycket påfrestande för anställda.

I det aktuella ärendet har den olagliga kamerabevakningen påverkat både anställda och kunder i salongen. Även om det inte funnits några kameror i områden där salongsbehandlingar ägt rum, betonar Datatilsynet ändå i sitt beslut att typen av verksamhet som Waxing Palace bedriver kan uppfattas som en privat angelägenhet för registrerade. Registrerade förväntar sig därför inte enligt Datatilsynet att bli filmade i salongens lokaler.

Enligt Datatilsynet sätts sanktionsavgiften efter en samlad bedömning av bland annat allvaret i regelöverträdelsen och företagets ekonomi.

Waxing Palace har till och med den 20 augusti 2021 på sig att överklaga Datatilsynets beslut.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 100 000 norska kronor

Mottagare: Waxing Palace AS

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-08-25

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.