Norge: Samtycke är inte en lämplig rättslig grund för användning av coronacertifikat

Den norska dataskyddsmyndigheten (Datatilsynet) skriver i ett pressmeddelande att ett coronacertifikat kan vara en proportionerlig åtgärd eftersom det ger möjlighet till lättnader när alternativet skulle vara att upprätthålla strikta smittskyddsåtgärder. Datatilsynet uppgav dock att myndigheten inte anser att individens samtycke är en lämplig rättslig grund. Datatilsynet ansåg därför att det är viktigt att ha en uttrycklig och förutsägbar reglering av användningen av coronacertifikat.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på norska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.