Norge: Samtycke är inte en lämplig rättslig grund för användning av coronacertifikat

Datatilsynet skriver i ett pressmeddelande att ett coronacertifikat kan vara en proportionerlig åtgärd eftersom det ger möjlighet till lättnader när alternativet skulle vara att upprätthålla strikta smittskyddsåtgärder. Datatilsynet uppgav dock att myndigheten inte anser att individens samtycke är en lämplig rättslig grund. Datatilsynet ansåg därför att det är viktigt att ha en uttrycklig och förutsägbar reglering av användningen av coronacertifikat.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.