Search
Close this search box.

Norge: Restaurang bötfälls med 200 000 norska kronor för olaglig kamerabevakning

Datatilsynet har bötfällt restaurangen Basaren Drift AS med 200 000 norska kronor för brott mot bland annat artiklarna 5, 6.1 och 13 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Datatilsynet tagit emot ett klagomål om kamerabevakning i restaurangens lokaler. Vid Datatilsynets utredning av ärendet har det framkommit att bevakningskamerorna filmade mer av restaurangens lokaler än nödvändigt och att det inte funnits något behov av 24-timmars kamerabevakning. Vidare har restaurangen inte lämnat tillräckligt bra information om kamerabevakningen eller haft tillräckligt bra skriftliga rutiner.

Enligt Datatilsynet kräver all behandling av personuppgifter en rättslig grund. Principerna om laglighet och öppenhet när det gäller behandling av personuppgifter är mycket grundläggande och brott mot dessa principer är allvarliga. Datatilsynet anser därför att ärendet är så allvarligt att det är nödvändigt att svara med en sanktionsavgift.

Datatilsynet betonar även att kamerabevakningen påverkat både anställda och gäster i restaurangen då alla har rätt till integritet, även när man är på jobbet. Enligt Datatilsynet finns strikta villkor som måste uppfyllas för att övervaka med en kamera, särskilt på arbetsplatsen.

I det här fallet har Datatilsynet betonat att den olagliga kamerabevakningen har omfattat anställda. Dessutom har Datatilsynet betonat att kamerorna fått med sittplatser för gäster i restaurangen. Gäster på en restaurang har en berättigad förväntan av att inte filmas medan de äter på en restaurang. På platser som används för avkoppling, rekreation och umgänge måste hänsynen till gästernas integritet väga tungt enligt Datatilsynet.

Sanktionsavgiften beslutades efter en övergripande bedömning av bland annat överträdelsens allvar och företagets ekonomi.

Basaren Drift har tre veckor på sig att överklaga Datatilsynets beslut.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 200 000 norska kronor

Mottagare: Basaren Drift AS

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-04-21

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.