Norge: Oslo kommun bötfälls med 400 000 norska kronor för publicering av känsliga personuppgifter

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har bötfällt Olso kommun med 400 000 norska kronor för publicering av dokument innehållandes känsliga personuppgifter i strid med artiklarna 5 och 6 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Ärendet avser ett ärende som publicerats i eInnsyn. Publikationen innehöll känsliga personuppgifter, inklusive hälsouppgifter om den berörda personen. Dokumentet i fråga var en kallelse som skickades från kommunadvokaten till kommunfullmäktige. Kallelsen var inte markerad med sekretess från kommunfullmäktige varför den inte registrerats och lagrats på särskilt sätt i ärende- och arkivsystemet. Kallelsen var inte heller markerad med sekretess av rättsväsendet varför den ansågs vara godkänd för publicering. Dokumentet var offentligt tillgängligt i fem timmar innan det togs bort. Den drabbade personen kontaktade sig själv och meddelade kommunen om det inträffade. Dokumentet togs bort från eInnsyn och flyttades till ett säkert lagringsutrymme i ärende- och arkivsystemet.

Datatilsynet tar ärendet på allvar och har därför påfört en sanktionsavgift på 400 000 norska kronor.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på norska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.