Norge: Odin Flissenter bötfälls med 150 000 norska kronor

Datatillsynet har tidigare meddelat att Odin Flissenter AS kan komma att bötfällas med 300 000 norska kronor. Ärendet gäller en otillåten kreditupplysning av ett enskilt företag. Det enskilda företaget kreditvärderades utan att det fanns någon form av kundrelation eller annan anknytning till Odin Flissenter (läs mer om detta här).

Datatillsynet har nu justerat det aviserade bötesbeloppet till 150 000 kr till följd av de ekonomiska konsekvenser som Covid-19 har haft på Odin Flissenter.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 24 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 150 000 norska kronor

Mottagare: Odin Flissenter AS

Beslutsnummer: 20/02220-3

Beslutsdatum: 2020-09-25

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.