Norge: Norkart anmäler att över 3 miljoner människors personuppgifter har exponeras på internet

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har tagit emot en anmälan om personuppgiftsincident av Nordkart AS. Enligt anmälan omfattar personuppgiftsincidenten personuppgifter som namn, adress och födelsenummer för cirka 3,3 miljoner nuvarande och tidigare ägare av fastigheter i Norge. Personer som bor på hemlig adress ska inte omfattats av händelsen. Ärendet behandlas både av Datatilsynet och polisen.

Datatilsynet rekommenderar att alla berörda är uppmärksamma på om onormala rörelser upptäcks, till exempel i samband med försäkring, bank eller kreditkort. Enligt Datatilsynet ska berörda personer också hålla utkik efter kreditprövningar de inte känner till eller om de får onormala mejl.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på norska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.