Norge: NAV bötfälls med 5 miljoner norska kronor för olaglig publicering av CV:n

Datatilsynet har tidigare underrättat Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om en sanktionsavgift på 5 miljoner norska kronor för att ha gjort CV:n tillgängliga på tjänsten arbeidplassen.no utan rättslig grund.

Datatilsynet har nu fattat ett slutligt beslut i ärendet. Beslutet ligger i linje med vad som i förväg meddelades NAV. NAV har i sin återkoppling till Datatilsynet inte kommenterat den aviserade sanktionsavgiften. 

NAV har tre veckor på sig att överklaga Datatilsynets beslut.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 5 000 000 norska kronor

Mottagare: Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Beslutsnummer: 21/00872-11

Beslutsdatum: 2022-06-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.