Norge: NAV bötfälls med 5 miljoner norska kronor för olaglig publicering av CV:n

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har tidigare underrättat Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om en sanktionsavgift på 5 miljoner norska kronor för att ha gjort CV:n tillgängliga på tjänsten arbeidplassen.no utan rättslig grund (läs mer här).

Datatilsynet har nu fattat ett slutligt beslut i ärendet. Beslutet ligger i linje med vad som i förväg meddelades NAV. NAV har i sin återkoppling till Datatilsynet inte kommenterat den aviserade sanktionsavgiften. 

NAV har tre veckor på sig att överklaga Datatilsynets beslut.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslut (21/00872-11) här, båda endast tillgängliga på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.