Norge: NAV bötfälls med 5 miljoner norska kronor för olaglig publicering av CV:n

Datatilsynet har tidigare underrättat Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om en sanktionsavgift på 5 miljoner norska kronor för att ha gjort CV:n tillgängliga på tjänsten arbeidplassen.no utan rättslig grund.

Datatilsynet har nu fattat ett slutligt beslut i ärendet. Beslutet ligger i linje med vad som i förväg meddelades NAV. NAV har i sin återkoppling till Datatilsynet inte kommenterat den aviserade sanktionsavgiften. 

NAV har tre veckor på sig att överklaga Datatilsynets beslut.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 5 000 000 norska kronor

Mottagare: Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Beslutsnummer: 21/00872-11

Beslutsdatum: 2022-06-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.