Norge: Miljø- og Kvalitetsledelse bötfälls med 35 000 norska kronor för olaglig överföring av personuppgifter

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har bötfällt Miljø- og Kvalitetsledelse AS med 35 000 norska kronor för olaglig överföring av personuppgifter från kamerainspelningar. Enligt Datatilsynet har företaget behandlat personuppgifter i strid med artiklarna 5.1 (a) och 6.1 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Miljø- og Kvalitetsledelse AS driver en biltvätt. I samband med vandalism vid en av företagets betalterminaler skickades inspelningar och information från anläggningens kameraövervakning till den misstänka personens arbetsgivare.

Enligt Datatilsynet saknade utlämnandet en rättslig grund varför behandlingen stred mot artiklarna 5.1 (a) och 6.1 GDPR. Vidare hade inspelningarna redan överlämnats till polisen varför överlämningen till den misstänktes arbetsgivare var onödig för att förebygga ytterligare vandalism.

I sitt beslut betonade Datatilsynet att utlämnande av personlig information om påstådda eller misstänkta kriminella handlingar till den registrerads arbetsgivare ofta uppfattas som en personlig nackdel, vilket potentiellt kan få konsekvenser för den registrerades arbetsförhållanden.

Eftersom överträdelsen inträffade innan GDPR trädde i kraft, utdömdes sanktionsavgifter enligt tidigare gällande regelverk.

Företaget har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgängliga på norska, här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.