Norge: Miljø- og Kvalitetsledelse bötfälls med 35 000 norska kronor för olaglig överföring av personuppgifter

Datatilsynet har bötfällt Miljø- og Kvalitetsledelse AS med 35 000 norska kronor för olaglig överföring av personuppgifter från kamerainspelningar. Enligt Datatilsynet har företaget behandlat personuppgifter i strid med artiklarna 5.1 (a) och 6.1 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Miljø- og Kvalitetsledelse AS driver en biltvätt. I samband med vandalism vid en av företagets betalterminaler skickades inspelningar och information från anläggningens kameraövervakning till den misstänka personens arbetsgivare.

Enligt Datatilsynet saknade utlämnandet en rättslig grund varför behandlingen stred mot artiklarna 5.1 (a) och 6.1 GDPR. Vidare hade inspelningarna redan överlämnats till polisen varför överlämningen till den misstänktes arbetsgivare var onödig för att förebygga ytterligare vandalism.

I sitt beslut betonade Datatilsynet att utlämnande av personlig information om påstådda eller misstänkta kriminella handlingar till den registrerads arbetsgivare ofta uppfattas som en personlig nackdel, vilket potentiellt kan få konsekvenser för den registrerades arbetsförhållanden.

Eftersom överträdelsen inträffade innan GDPR trädde i kraft, utdömdes sanktionsavgifter enligt tidigare gällande regelverk.

Företaget har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 35 000 norska kronor

Mottagare: Miljø- og Kvalitetsledelse AS

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-04-09

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.