Norge: Krokatjønnveien 15 bötfälls med 300 000 norska kronor för olaglig kreditupplysning

Datatilsynet har bötfällt Krokatjønnveien 15 AS med 300 000 norska kronor för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Datatilsynet tagit emot klagomål från två privatpersoner om att Krokatjønnveien 15 genomfört en kreditupplysning trots att personerna inte haft någon kundrelation eller annan anknytning till företaget.

Enligt Datatilsynet är en kreditupplysning resultatet av en sammanställning av personlig information från många olika källor, och indikerar sannolikheten att en person kommer att kunna betala sina skulder. En kreditupplysning kommer också att visa detaljer om individers privatekonomi såsom eventuella betalningsanmärkningar och skuldnivåer.

Efter att ha utrett ärendet närmare konstaterar Datatilsynet att Krokatjønnveien 15 inte haft ett berättigat intresse av att kontrollera de klagande, varför kreditupplysningen genomförts utan att kravet på rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 300 000 norska kronor

Mottagare: Krokatjønnveien 15 AS

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-08-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.