Search
Close this search box.

Norge: Innovasjon Norge meddelas om 1 miljon norska kronor i böter för olagliga kreditupplysningar

Datatilsynet har meddelat Innovasjon Norge om sanktionsavgifter på 1 miljon norska kronor. Av meddelandet framgår att Innovasjon Norge utfört fyra kreditupplysningar av en enskild person och hans företag utan att ha någon rättslig grund för detta. Kreditupplysningarna skedde under en period av tre månader. Enligt Datatilsynet har Innovation Norge inte kunnat peka på ett kundförhållande, eller en koppling till den registrerade och hans företag, som kan motiverar dessa kreditupplysningar.

En persons eller ett enmasföretags kreditvärdighet är resultatet av en sammanställning av personlig information från många olika källor. Kreditvärdigheten visar ett nummer som indikerar sannolikheten för att personen eller enmansföretaget kommer att betala en fordran. Kreditvärdigheten visar också detaljer om företagets ekonomi, såsom betalningsanmärkningar, frivilliga inteckningar och skuldsättningsgrad.

Kreditinformation om enmansföretag är också personlig information, eftersom ägaren är direkt identifierad med företaget och detta är direkt kopplat till ägarens personliga ekonomi. Detta innebär att man måste ha en rättslig grund för kreditbetyg för enskilda företag.

Kreditinformation om enmansföretag säger också något om ägarens personliga ekonomi. Enligt Datatilsynet finns det privat information som inte kan samlas in av andra företag om det inte är objektivt motiverat. Datatilsynet förstår därför att den registrerade reagerat när han har fått kreditbetyg flera gånger, och att detta uppfattats som stötande.

Datatilsynet har gett Innovation Norge till den 25 januari 2021 att inkomma med eventuella synpunkter.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 000 norska kronor

Mottagare: Innovasjon Norge

Beslutsnummer: 20/02042-18

Beslutsdatum: 2020-04-01

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.