Norge: Innovasjon Norge bötfälls med 1 miljon norska kronor för olagliga kreditupplysningar

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har tidigare meddelat Innovasjon Norge om sanktionsavgifter på 1 miljon norska kronor för att ha genomfört kreditupplysningar av en enskild person och hans företag utan att ha någon rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen (läs mer om detta här).

Datatilsynet har nu fattat beslut i ärendet och påfört Innovasjon Norge 1 miljon norska kronor i sanktionsavgifter. Enligt Datatilsynet har Innovation Norge inte kunnat hänvisa till ett kundförhållande eller någon annan en koppling till den klagande och företaget i fråga vilket kan motivera dessa kreditbedömningar. Beloppet är oförändrat efter att Datatilsynet först skickat ett meddelande i ärendet.

Innovation Norge har tre veckor på sig att överklaga Datatilsynets beslut.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.