Norge: Innovasjon Norge bötfälls med 1 miljon norska kronor för olagliga kreditupplysningar

Datatilsynet har tidigare meddelat Innovasjon Norge om sanktionsavgifter på 1 miljon norska kronor för att ha genomfört kreditupplysningar av en enskild person och hans företag utan att ha någon rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen (läs mer om detta här).

Datatilsynet har nu fattat beslut i ärendet och påfört Innovasjon Norge 1 miljon norska kronor i sanktionsavgifter. Enligt Datatilsynet har Innovation Norge inte kunnat hänvisa till ett kundförhållande eller någon annan en koppling till den klagande och företaget i fråga vilket kan motivera dessa kreditbedömningar. Beloppet är oförändrat efter att Datatilsynet först skickat ett meddelande i ärendet.

Innovation Norge har tre veckor på sig att överklaga Datatilsynets beslut.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 1 000 000 norska kronor

Mottagare: Innovasjon Norge

Beslutsnummer: 20/02042-21

Beslutsdatum: 2021-05-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.