Norge: Innovasjon Norge bötfälls med 1 miljon norska kronor för olagliga kreditupplysningar

Datatilsynet har tidigare meddelat Innovasjon Norge om sanktionsavgifter på 1 miljon norska kronor för att ha genomfört kreditupplysningar av en enskild person och hans företag utan att ha någon rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen (läs mer om detta här).

Datatilsynet har nu fattat beslut i ärendet och påfört Innovasjon Norge 1 miljon norska kronor i sanktionsavgifter. Enligt Datatilsynet har Innovation Norge inte kunnat hänvisa till ett kundförhållande eller någon annan en koppling till den klagande och företaget i fråga vilket kan motivera dessa kreditbedömningar. Beloppet är oförändrat efter att Datatilsynet först skickat ett meddelande i ärendet.

Innovation Norge har tre veckor på sig att överklaga Datatilsynets beslut.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 1 000 000 norska kronor

Mottagare: Innovasjon Norge

Beslutsnummer: 20/02042-21

Beslutsdatum: 2021-05-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.