Norge: Indre Østfold kommun bötfälls med 200 000 norska kronor för publicering av känslig information

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har bötfällt Indre Østfold kommun (tidigare Askim kommun) med 200 000 norska kronor för publicering av känslig information på kommunens webbplats.

Av beslutet framgår att Indre Østfold kommun publicerat en studentmapp tillhörande en tidigare student på kommunens webbplats. Studentmappen innehöll personlig information som var sekretessbelagd. Studentmappen fanns tillgänglig på kommunens webbplats från fredag ​​27 september till måndag 30 september. Kommunen blev medveten om händelsen genom en journalist från lokaltidningen Smaalenenes Avis. Dokumenten togs bort direkt efter att händelsen upptäcktes, varpå den berörda personen underrättades.

Indre Østfold kommun har beklagat att “personlig känslig information” publicerades på webbplatsen och att uppgifterna avslöjats för obehöriga tredje personer. Indre Østfold kommun har vidare bett Datatilsynet att bedöma storleken på sanktionsavgiften mot bakgrund av de åtgärder som kommunen vidtagit efter händelsen.

Enligt Datatilsynet ska en sanktionsavgift återspegla allvaret av brottet i fråga. Vidare följer det av gällande lag att kommunen måste vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra framtida brott. Datatilsynet anser därför att de åtgärder som Indre Østfold kommun vidtagit efter den inträffade händelsen inte har någon betydande effekt på sanktionsavgiftens storlek.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.