Search
Close this search box.

Norge: Indre Østfold kommun bötfälls med 200 000 norska kronor för publicering av känslig information

Datatilsynet har bötfällt Indre Østfold kommun (tidigare Askim kommun) med 200 000 norska kronor för publicering av känslig information på kommunens webbplats.

Av beslutet framgår att Indre Østfold kommun publicerat en studentmapp tillhörande en tidigare student på kommunens webbplats. Studentmappen innehöll personlig information som var sekretessbelagd. Studentmappen fanns tillgänglig på kommunens webbplats från fredag ​​27 september till måndag 30 september. Kommunen blev medveten om händelsen genom en journalist från lokaltidningen Smaalenenes Avis. Dokumenten togs bort direkt efter att händelsen upptäcktes, varpå den berörda personen underrättades.

Indre Østfold kommun har beklagat att “personlig känslig information” publicerades på webbplatsen och att uppgifterna avslöjats för obehöriga tredje personer. Indre Østfold kommun har vidare bett Datatilsynet att bedöma storleken på sanktionsavgiften mot bakgrund av de åtgärder som kommunen vidtagit efter händelsen.

Enligt Datatilsynet ska en sanktionsavgift återspegla allvaret av brottet i fråga. Vidare följer det av gällande lag att kommunen måste vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra framtida brott. Datatilsynet anser därför att de åtgärder som Indre Østfold kommun vidtagit efter den inträffade händelsen inte har någon betydande effekt på sanktionsavgiftens storlek.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 200 000 norska kronor

Mottagare: Indre Østfold kommun

Beslutsnummer: 20/01984-3

Beslutsdatum: 2020-11-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.