Norge: Høylandet kommun bötfälls med 400 000 norska kronor för bristande åtkomstkontroll till hälsouppgifter

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har bötfällt Høylandet kommun med 400 000 norska kronor för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Datatilsynet granskat Høylandet kommun efter att en anmälan om inträffad personuppgiftsincident avseende bristande åtkomstkontroll skickats in till myndigheten. Enligt Datatilsynet har bildfiler med hälsouppgifter om personer utan koppling till kommunen funnits tillgängliga för anställda på hälsostationen. Høylandet kommun har inte vidtagit några relevanta åtgärder efter att avvikelsen upptäckts.

Mot bakgrund av det inträffade har Datatilsynet beslutat att ge Høylandet kommun en sanktionsavgift för grundläggande brister i hur åtkomstkontroll implementerats internt i kommunen. Enligt Datatilsynet utgör detta ett brott mot kravet på lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 GDPR. Datatilsynet betonar att felet nu rättats till, och att kommunen också har infört ett nytt internt kontrollsystem.

Høylandet kommun har tre veckor på sig att överklaga Datatilsynets beslut.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.