Norge: Høylandet kommun bötfälls med 400 000 norska kronor för bristande åtkomstkontroll till hälsouppgifter

Datatilsynet har bötfällt Høylandet kommun med 400 000 norska kronor för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Datatilsynet granskat Høylandet kommun efter att en anmälan om inträffad personuppgiftsincident avseende bristande åtkomstkontroll skickats in till myndigheten. Enligt Datatilsynet har bildfiler med hälsouppgifter om personer utan koppling till kommunen funnits tillgängliga för anställda på hälsostationen. Høylandet kommun har inte vidtagit några relevanta åtgärder efter att avvikelsen upptäckts.

Mot bakgrund av det inträffade har Datatilsynet beslutat att ge Høylandet kommun en sanktionsavgift för grundläggande brister i hur åtkomstkontroll implementerats internt i kommunen. Enligt Datatilsynet utgör detta ett brott mot kravet på lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 GDPR. Datatilsynet betonar att felet nu rättats till, och att kommunen också har infört ett nytt internt kontrollsystem. 

Høylandet kommun har tre veckor på sig att överklaga Datatilsynets beslut.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 400 000 norska kronor

Mottagare: Høylandet kommun

Beslutsnummer: 20/01879-7

Beslutsdatum: 2021-09-20

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.