Norge: Företag bötfälls med 400 000 norska kronor för vidarebefordran av e-post

Datatilsynet har beslutat att bötfälla ett företag med 400 000 norska kronor för olaglig automatisk vidarebefordran av en anställds e-postlåda.

Bakgrunden till ärendet är ett klagomål från en arbetstagare som upplevt att arbetsgivaren aktiverat automatisk vidarebefordran av dennes e-postlåda. Den automatiska vidarebefordran aktiverades i samband med arbetstagarens sjukfrånvaro och varade i mer än en månad.

Efter att ha undersökt ärendet har Datatilsynet kommit fram till att vidarebefordran bland annat skett i strid med reglerna i föreskrifterna om arbetsgivarens tillgång till e-postlådor och annat elektroniskt material, samt dataskyddsförordningens krav på rättsliga grund.

Mot bakgrund av detta har Datatilsynet beslutat att företaget måste förbättra sina skriftliga rutiner för åtkomst till e-postlådor samt att företaget ska betala en sanktionsavgift på 400 000 norska koronor för den olagliga vidarebefordran.

Företaget har överklagat beslutet.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 400 000 norska kronor

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-01-12

Källa: Pressmeddalande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.