Norge: Företag bötfälls med 400 000 norska kronor för vidarebefordran av e-post

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har beslutat att bötfälla ett företag med 400 000 norska kronor för olaglig automatisk vidarebefordran av en anställds e-postlåda.

Bakgrunden till ärendet är ett klagomål från en arbetstagare som upplevt att arbetsgivaren aktiverat automatisk vidarebefordran av dennes e-postlåda. Den automatiska vidarebefordran aktiverades i samband med arbetstagarens sjukfrånvaro och varade i mer än en månad.

Efter att ha undersökt ärendet har Datatilsynet kommit fram till att vidarebefordran bland annat skett i strid med reglerna i föreskrifterna om arbetsgivarens tillgång till e-postlådor och annat elektroniskt material, samt dataskyddsförordningens krav på rättsliga grund.

Mot bakgrund av detta har Datatilsynet beslutat att företaget måste förbättra sina skriftliga rutiner för åtkomst till e-postlådor samt att företaget ska betala en sanktionsavgift på 400 000 norska koronor för den olagliga vidarebefordran.

Företaget har överklagat beslutet.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på norska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.