Norge: Företag bötfälls med 250 000 norska kronor för olaglig vidarebefordran av e-post

Datatilsynet har beslutat att bötfälla ett företag 250 000 norska kronor för olaglig automatisk vidarebefordran av anställds e-postmeddelanden. Beslutet kommer efter ett klagomål från en person som uppgett att arbetsgivaren bett personen att aktivera automatisk vidarebefordran av e-post till en gemensam e-postlåda.

Efter att ha undersökt ärendet har Datatilsynet kommit fram till att automatisk vidarebefordran av en anställds e-postmeddelanden bryter mot reglerna om arbetsgivares tillgång till e-postlådor och annat elektroniskt material. Datatilsynet konstaterar också att företaget brutit mot dataskyddsförordningens (“GDPR”) krav på rättslig grund vid behandling av personuppgifter.

Enligt Datatilsynet har företaget inte heller förberett rutiner för åtkomst till anställdas e-post. En förbättring av rutinerna kan enligt Datatilsynet ha en förebyggande effekt mot att olagliga granskningar av anställdas e-post genomförs i ett senare skede.

Mot bakgrund av detta har Datatilsynet beslutat att företaget måste förbättra den interna kontrollen och sina egna riktlinjer för åtkomst till anställdas e-postlådor. Datatilsynet beslutade också att företaget ska betala 250 000 norska kronor i sanktionsavgifter då den olagliga vidarebefordran saknade rättslig grund enligt GDPR.

Företaget har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 250 000 norska kronor

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-03-02

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.