Norge: Datatilsynet står fast vid beslutet att bötfälla vägtullföretaget Ferde med 5 miljoner norska kronor

Datatilsynet har tidigare meddelat en sanktionsavgift på 5 miljoner norska kronor till det norska vägtullföretaget Ferde AS för att bland annat ha olagligt överfört personuppgifter om norska bilister till ett personuppgiftsbiträde i Kina (läs mer om detta här).

Datatilsynet har nu fattat beslut om att myndigheten står fast vid beslutet att påföra Ferde en sanktionsavgift på 5 miljoner norska kronor. Beslutet kan överklagas och tidsfristen för ett överklagande är tre veckor från att Ferde mottog beslutet.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 28 GDPR, art. 32 GDPR, art. 44 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 000 norska kronor

Mottagare: Ferde AS

Beslutsnummer: 20/01727-3

Beslutsdatum: 2021-09-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.