Norge: Datatilsynet står fast vid beslutet att bötfälla vägtullföretaget Ferde med 5 miljoner norska kronor

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har tidigare meddelat en sanktionsavgift på 5 miljoner norska kronor till det norska vägtullföretaget Ferde AS för att bland annat ha olagligt överfört personuppgifter om norska bilister till ett personuppgiftsbiträde i Kina (läs mer om detta här).

Datatilsynet har nu fattat beslut om att myndigheten står fast vid beslutet att påföra Ferde en sanktionsavgift på 5 miljoner norska kronor. Beslutet kan överklagas och tidsfristen för ett överklagande är tre veckor från att Ferde mottog beslutet.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.