Norge: Datatilsynet står fast vid beslutet att bötfälla vägtullföretaget Ferde med 5 miljoner norska kronor

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har tidigare meddelat en sanktionsavgift på 5 miljoner norska kronor till det norska vägtullföretaget Ferde AS för att bland annat ha olagligt överfört personuppgifter om norska bilister till ett personuppgiftsbiträde i Kina (läs mer om detta här).

Datatilsynet har nu fattat beslut om att myndigheten står fast vid beslutet att påföra Ferde en sanktionsavgift på 5 miljoner norska kronor. Beslutet kan överklagas och tidsfristen för ett överklagande är tre veckor från att Ferde mottog beslutet.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på norska.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.