Norge: Datatilsynet lämnar synpunkter på ny digitaliseringsstrategi

Norska regeringen förbereder en ny nationell digitaliseringsstrategi. Datatilsynet har skickat sitt första bidrag till strategin och uppmuntrar andra att lämna sina synpunkter senast den 30 november.

Datatilsynet anser att det är avgörande att strategin definierar medborgarnas integritet som en viktig byggsten i digitaliseringen. Integritetsskydd ingår enligt myndigheten i alla samhällsområden och sektorer, både i den offentliga och privata sektorn.

En omfattande digitaliseringsstrategi bör enligt Datatilsynet syfta till att skapa ett bättre samhälle för alla. Det innebär bland annat effektiva och individanpassade tjänster. Det innebär också digitala tjänster som skyddar den personliga integriteten och andra grundläggande rättigheter.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.