Norge: Datatilsynet efterlyser ytterligare utredning efter anmälan om personuppgiftsincident

Datatilsynet har uttalat sig om Sykehuset Innlandes anmälan om inträffad personuppgiftsincident från den 23 augusti 2020. Enligt Datatilsynet har intrånget påverkat sjukhusets datorsystem varför sjukhuset bör undersöka händelsen ytterligare, bland annat genom att implementera åtgärder för att eliminera säkerhetsbrister och hjälpa dem som drabbats av incidenten. Därutöver noterade Datatilsynet att myndigheten kommer att följa upp ärendet efter att överträdelsen har undersökts ytterligare av sjukhuset.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.