Norge: Datatilsynet efterlyser ytterligare utredning efter anmälan om personuppgiftsincident

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har uttalat sig om Sykehuset Innlandes anmälan om inträffad personuppgiftsincident från den 23 augusti 2020. Enligt Datatilsynet har intrånget påverkat sjukhusets datorsystem varför sjukhuset bör undersöka händelsen ytterligare, bland annat genom att implementera åtgärder för att eliminera säkerhetsbrister och hjälpa dem som drabbats av incidenten. Därutöver noterade Datatilsynet att myndigheten kommer att följa upp ärendet efter att överträdelsen har undersökts ytterligare av sjukhuset.

Du kan läsa Datatilsynets pressmeddelande, endast tillgängliga på norska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.