Norge: Datatilsynet efterlyser ytterligare utredning efter anmälan om personuppgiftsincident

Datatilsynet har uttalat sig om Sykehuset Innlandes anmälan om inträffad personuppgiftsincident från den 23 augusti 2020. Enligt Datatilsynet har intrånget påverkat sjukhusets datorsystem varför sjukhuset bör undersöka händelsen ytterligare, bland annat genom att implementera åtgärder för att eliminera säkerhetsbrister och hjälpa dem som drabbats av incidenten. Därutöver noterade Datatilsynet att myndigheten kommer att följa upp ärendet efter att överträdelsen har undersökts ytterligare av sjukhuset.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.