Norge: Cyberbook bötfälls med 200 000 norska kronor för olaglig vidarebefordran av e-post

Datatilsynet har beslutat att bötfälla Cyberbook AS med 200 000 norska kronor för olaglig automatisk vidarebefordran av en tidigare anställds e-postmeddelanden.

Beslutet kommer efter ett klagomål från en tidigare anställd på Cyberbook. Personen upplevde att företaget hade aktiverat automatisk vidarebefordran av personens e-post. Vidarebefordran skedde under flera månader utan att personen fick information om detta.

Efter att ha undersökt ärendet har Datatilsynet kommit fram till att automatisk vidarebefordran av en tidigare anställds e-postmeddelanden bryter mot reglerna om arbetsgivares tillgång till e-postlådor och annat elektroniskt material. Dessutom anser Datatilsynet att Cyberbook har brutit mot dataskyddsförordningens (“GDPR”) krav på bland annat rättslig grund, information till den registrerade samt reglerna för radering av personuppgifter.

Mot bakgrund av detta har Datatilsynet beslutat att Cyberbook ska upprätta skriftliga rutiner för åtkomst till anställdas och tidigare anställdas e-postlådor. Datatilsynet har också beslutat att Cyberbook ska betala 200 000 norska kronor i sanktionsavgifter för den olagliga vidarebefordran.

Cyberbook har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 200 000 norska kronor

Mottagare: Cyberbook AS

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-02-03

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.