Search
Close this search box.

Norge: Coop bötfälls med 400 000 norska kronor för olaglig delning av övervakningsfilm

Datatilsynet har beslutat att bötfälla Coop Finnmark SA med 400 000 norska kronor för olaglig delning av en övervakningsfilm från en butik.

Av beslutet framgår att butikschefen i den aktuella Coop-butiken spelat in en övervakningsfilm med en mobiltelefon och därefter deltat filmen vidare. Övervakningsfilmen spred sig snabbt.

Enligt Datatilsynet kräver all behandling av personuppgifter en rättslig grund för att vara laglig. Efter att ha undersökt ärendet anser Datatilsynet att Coop inte haft någon rättslig grund för butikschefens delning av övervakningsfilmen. Kravet på legalitet är en grundläggande princip i gällande dataskyddsregler, och ett brott mot denna princip är allvarlig enligt Datatilsynet.

Ärendet rapporterades som en personuppgiftsincident den 10 april 2019 och Datatilsynet meddelade Coop om sanktionsavgiften i mars 2020. Coop har lämnat synpunkter på Datatilsynets meddelande, som nu har behandlats av myndigheten.

Datatilsynet anser att ärendet är så allvarlig att det är nödvändigt att svara med sanktionsavgifter. Det betonas att övervakningsfilmen visade barn, och att utlämnandet medför en potentiellt stor risk för barnens integritet. Sanktionsavgiften mäts efter en specifik helhetsbedömning av bland annat hur allvarlig överträdelsen är och företagets ekonomi. Enligt Datatilsynet är fallet ett skolexempel på hur lätt det är att förlora kontrollen över personuppgifter som delas och att de sprids snabbt.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 400 000 norska kronor

Mottagare: Coop Finnmark SA

Beslutsnummer: 20/01790-1

Beslutsdatum: 2020-12-22

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.