Norge: Asker kommun bötfälls med 1 miljon norska kronor för publicering av personuppgifter på webbplats

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har bötfällt Asker kommun med 1 miljon norska kronor för publicering av konfidentiell information och födelsenummer på kommunens webbplats. Enligt Datatilsynet har kommunen behandlat personuppgifter i strid med bland annat artiklarna 5, 6.1 och 32.1 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en privatperson informerat Asker kommun om att dokumenttitlar som fanns på kommunens webbplats innehöll e-postlistor med 127 namn och födelsenummer i sammanlagt 170 journalposter. Flera av fallen handlade om barn. I vissa fall har även konfidentiell information publicerats, till exempel i samband med beslut om PPT, specialundervisning och bostadsstöd. Själva dokumentet har dock inte varit offentligt tillgängligt.

Informationen fanns på kommunens webbplats i ett år, och det finns ingen logg över vem som tagit del av eller laddat ner informationen. Dokumenttitlarna för de nämnda fallen togs bort omedelbart från kommunens webbplats efter att kommunen informerats om händelsen.

Enligt Datatilsynet har händelsen lett till att individer tappat kontrollen över information om sig själva, och personuppgifter som borde ha skyddats har gjorts tillgänglig för obehöriga på kommunens webbplats. Avvikelserna innebär överträdelse av GDPR:s krav på konfidentialitet och inkluderar både tekniska och organisatoriska fel.

Asker kommun har publicerat ett pressmeddelande om ärendet och accepterar sanktionsavgiften. Kommunen påpekar dock att Datatilsynets beslut innehåller faktiska fel (inklusive den tid informationen funnits tillgänglig på webbplatsen) och att kommunen genomfört ett antal åtgärder som inte nämns i beslutet. Datatilsynet noterar detta och ber om ursäkt för felaktigheterna, men meddelar ändå att sanktionsavgiften på en miljon norska kronor ligger kvar.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.