Norge: Aquateknikk bötfälls med 100 000 norska kronor för olaglig kreditupplysning

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har beslutat att bötfälla Aquateknikk AS med 100 000 norska kronor för att ha utfört en kreditupplysning utan att ha någon rättslig grund.

Beslutet kommer efter ett klagomål från en privatperson som varit föremål för en kreditupplysning utan någon form av kundrelation eller annan anknytning till Aquateknikk.

Enligt Datatilsynet kräver dataskyddsförordningen (“GDPR”) att all behandling av personuppgifter har en rättslig grund, och kreditinformation är en typ av personuppgifter som är särskilt viktigt att skydda. I en kreditupplysning sammanställer man personlig information från många olika källor och uppskattar hur sannolikt det är att en person kommer att kunna betala för en kredit. En kreditupplysning visar också detaljer om enskilda personers ekonomi, såsom betalningsanmärkningar, skuldsättning och om personen i fråga har några andra förpliktelser.

Efter att ha undersökt ärendet vidare har Datatilsynet dragit slutsatsen att den aktuella kreditbedömning gjorts utan att Aquateknikk haft en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen.

Aquateknikk har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.