Norge: 500 000 norska kronor i böter till Rælingen kommun

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatillsynet har bötfällt Rælingen kommun med 500 000 norska kronor. Sanktionsavgiften ges efter att hälsoinformation om barn på en anpassad avdelning behandlats i den digitala inlärningsplattformen Showbie.

Överträdelsen involverar 15 elever på en anpassad avdelning. Showbie-applikationen har använts för att kommunicera hälsorelaterad personlig information mellan skola och hem.

Enligt Datatillsynet har nödvändiga riskbedömningar, bedömningen av Showbie-applikationens integritetspåverkan och tester inte genomförts innan applikationen tagits i bruk. Vidare har otillräcklig säkerhet vid inloggning i Showbie-applikationen bland annat gjort det möjligt att få tillgång till andra studenter i gruppen.

Efter att Rælingen kommun meddelats har kommunen påpekat att det inte finns något i fallet som tyder på att någon av eleverna faktiskt utsatts för materiella eller icke-materiella skador. Datatillsynet har inte kommenterat detta i bedömningen men påpekar dock att säkerhetsöverträdelsen i sig utgör en risk oavsett om risken manifesterar sig i en mer specifik form av skador på de drabbade eller inte.

I det initiala meddelandet bestämdes sanktionsavgifter till 800 000 norska kronor medan det i det slutliga beslutet justerades detta ner till 500 000 norska kronor.

Ta del av Datatillsynets beslut här, endast tillgänglig på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.