Norge: 500 000 norska kronor i böter till Rælingen kommun

Datatillsynet har bötfällt Rælingen kommun med 500 000 norska kronor. Sanktionsavgiften ges efter att hälsoinformation om barn på en anpassad avdelning behandlats i den digitala inlärningsplattformen Showbie.

Överträdelsen involverar 15 elever på en anpassad avdelning. Showbie-applikationen har använts för att kommunicera hälsorelaterad personlig information mellan skola och hem.

Enligt Datatillsynet har nödvändiga riskbedömningar, bedömningen av Showbie-applikationens integritetspåverkan och tester inte genomförts innan applikationen tagits i bruk. Vidare har otillräcklig säkerhet vid inloggning i Showbie-applikationen bland annat gjort det möjligt att få tillgång till andra studenter i gruppen.

Efter att Rælingen kommun meddelats har kommunen påpekat att det inte finns något i fallet som tyder på att någon av eleverna faktiskt utsatts för materiella eller icke-materiella skador. Datatillsynet har inte kommenterat detta i bedömningen men påpekar dock att säkerhetsöverträdelsen i sig utgör en risk oavsett om risken manifesterar sig i en mer specifik form av skador på de drabbade eller inte.

I det initiala meddelandet bestämdes sanktionsavgifter till 800 000 norska kronor medan det i det slutliga beslutet justerades detta ner till 500 000 norska kronor.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 500 000 norska kronor

Mottagare: Rælingen kommun

Beslutsnummer: 20/02191-1

Beslutsdatum: 2020-07-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.