Norge: 400 000 norska kronor i böter till Statens vegvesen

Datatillsynet har bötfällt Statens vegvesen med 400 000 norska kronor för brott mot principen om ändamålsbegränsning och för att inte ha raderat kamerabilder efter sju dagar.

Av beslutet framgår att Statens vegvesen samlat in personuppgifter från fasta vägkameror i stor utsträckning och använt dessa uppgifter för att övervaka avtalsparter, anställda, underleverantörer och anställda hos underleverantörerna. Enligt Datatilsynet är användningen av sådana bilder för dokumentation av avtalsbrott, flera månader efter det att händelsen skett, inte förenlig med det ursprungliga syftet som övervakningen motiverats med, vilket var att säkerställa nödvändig säkerhet. Datatilsynet anser därför att Statens vegvesen inte haft rätt att använda kamerabilderna för andra ändamål såsom kontraktsuppföljning.

Datatilsynet ansåg vidare att Statens vegvesen brutit mot gällande dataskyddsregler som säger att kamerabilderna bör raderas senast sju dagar efter att bilderna tagits. Enligt Datatilsynet har Statens vegvesen fyra veckor på sig att betala böterna.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 400 000 norska kronor

Mottagare: Statens vegvesen

Beslutsnummer: 20/021991-1

Beslutsdatum: 2020-08-25

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.