Norge: 400 000 norska kronor i böter till Statens vegvesen

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatillsynet har bötfällt Statens vegvesen med 400 000 norska kronor för brott mot principen om ändamålsbegränsning och för att inte ha raderat kamerabilder efter sju dagar.

Av beslutet framgår att Statens vegvesen samlat in personuppgifter från fasta vägkameror i stor utsträckning och använt dessa uppgifter för att övervaka avtalsparter, anställda, underleverantörer och anställda hos underleverantörerna. Enligt Datatilsynet är användningen av sådana bilder för dokumentation av avtalsbrott, flera månader efter det att händelsen skett, inte förenlig med det ursprungliga syftet som övervakningen motiverats med, vilket var att säkerställa nödvändig säkerhet. Datatilsynet anser därför att Statens vegvesen inte haft rätt att använda kamerabilderna för andra ändamål såsom kontraktsuppföljning.

Datatilsynet ansåg vidare att Statens vegvesen brutit mot gällande dataskyddsregler som säger att kamerabilderna bör raderas senast sju dagar efter att bilderna tagits. Enligt Datatilsynet har Statens vegvesen fyra veckor på sig att betala böterna.

Ta del av Datatillsynets pressmeddelande här och beslutet här, båda endast tillgängliga på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.