Norge: 300 000 norska kronor i böter för olaglig kreditupplysning

Det norska dataskyddsmyndigheten Datatillsynet har meddelat att Odin Flissenter AS kan komma att bötfällas med 300 000 norska kronor. Ärendet gäller en otillåten kreditupplysning av ett enskilt företag. Det enskilda företaget kreditvärderades utan att det fanns någon form av kundrelation eller annan anknytning till Odin Flissenter.

Kreditinformation om ett enskilt företag utgör personlig information eftersom ägaren är direkt identifierad med företaget och detta är direkt kopplat till ägarens personliga ekonomi. Detta innebär att det måste finnas en rättslig grund för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen av kreditupplysningen.

En kreditupplysning är resultatet av en sammanställning av personuppgifter från många olika källor och visar ett nummer som indikerar sannolikheten för att en person eller ett enskilt företag kommer att betala ett fordran. En kreditupplysning visar också information om företagets ekonomi såsom betalningsanmärkningar frivilliga inteckningar och skuldkvot. Kreditinformation om enskilda företag kan därmed användas för att få information om ägarens personliga ekonomi.

Ta del av Datatilsynets nyhet här, endast tillgänglig på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.