Norge: 300 000 norska kronor i böter för olaglig kreditupplysning

Datatillsynet har meddelat att Odin Flissenter AS kan komma att bötfällas med 300 000 norska kronor. Ärendet gäller en otillåten kreditupplysning av ett enskilt företag. Det enskilda företaget kreditvärderades utan att det fanns någon form av kundrelation eller annan anknytning till Odin Flissenter.

Kreditinformation om ett enskilt företag utgör personlig information eftersom ägaren är direkt identifierad med företaget och detta är direkt kopplat till ägarens personliga ekonomi. Detta innebär att det måste finnas en rättslig grund för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen av kreditupplysningen.

En kreditupplysning är resultatet av en sammanställning av personuppgifter från många olika källor och visar ett nummer som indikerar sannolikheten för att en person eller ett enskilt företag kommer att betala ett fordran. En kreditupplysning visar också information om företagets ekonomi såsom betalningsanmärkningar frivilliga inteckningar och skuldkvot. Kreditinformation om enskilda företag kan därmed användas för att få information om ägarens personliga ekonomi.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: 300 000 norska kronor

Mottagare: Odin Flissenter AS

Beslutsnummer: 20/02220-1

Beslutsdatum: 2020-06-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.