Norge: 1,2 miljoner NOK i böter för otillräckliga säkerhetsåtgärder på sjukhuset Østfold HF

Datatilsynet meddelat att sjukhuset Østfold HF kan komma att bötfällas med 1 200 000 norska kronor för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Østfold HF under perioden 2013-2019 lagrat patientdata, inklusive känsliga uppgifter, som orsaken till sjukhusinläggning utan att kontrollera vilka som haft åtkomst till de mappar där uppgifterna lagrades. Datatilsynet ansåg därför att sjukhuset inte hade vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna enligt GDPR och norska motsvarigheten till patientdatalagen.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 1 200 000 norska kronor

Mottagare: Sjukhuset Østfold HF

Beslutsnummer: 20/02291-1

Beslutsdatum: 2020-06-22

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.