Norge: 1,2 miljoner NOK i böter för otillräckliga säkerhetsåtgärder på sjukhuset Østfold HF

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet meddelat att sjukhuset Østfold HF kan komma att bötfällas med 1 200 000 norska kronor för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Østfold HF under perioden 2013-2019 lagrat patientdata, inklusive känsliga uppgifter, som orsaken till sjukhusinläggning utan att kontrollera vilka som haft åtkomst till de mappar där uppgifterna lagrades. Datatilsynet ansåg därför att sjukhuset inte hade vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna enligt GDPR och norska motsvarigheten till patientdatalagen.

Du kan läsa beslutet, endast tillgänglig på norska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.