Norge: 1,2 miljoner NOK i böter för otillräckliga säkerhetsåtgärder på sjukhuset Østfold HF

Datatilsynet meddelat att sjukhuset Østfold HF kan komma att bötfällas med 1 200 000 norska kronor för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Av beslutet framgår att Østfold HF under perioden 2013-2019 lagrat patientdata, inklusive känsliga uppgifter, som orsaken till sjukhusinläggning utan att kontrollera vilka som haft åtkomst till de mappar där uppgifterna lagrades. Datatilsynet ansåg därför att sjukhuset inte hade vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna enligt GDPR och norska motsvarigheten till patientdatalagen.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 1 200 000 norska kronor

Mottagare: Sjukhuset Østfold HF

Beslutsnummer: 20/02291-1

Beslutsdatum: 2020-06-22

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.