Search
Close this search box.

Nederländerna: Voorschoten kommun bötfälls med 30 000 euro otillåten behandling av personuppgifter i samband med avfallshantering

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) har bötfällt Voorschoten kommun med 30 000 euro för överträdelse av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Voorschoten kommun placerat ut nya soptunnor som via ett chip kunde knytas till enskilda hushåll. Syftet med de nya soptunnorna var att minska hushållens avfall. Varje gång soptunnorna töms lagrade sopbilarna uppgifter som adress och tidpunkt för tömning. De insamlade uppgifterna lagrades därefter i kommunens it-system.

Efter att en privatperson klagat på förfarandet inledde AP en utredning. Det visade sig att kommunen hade för avsikt att lagra de insamlade uppgifterna i fem år, något som AP inte ansåg var nödvändigt för att kontrollera om hushållen överskred den angivna mängden avfall. AP konstaterade därför att kommunen agerat i strid med principen om lagringsminimering enligt artikel 6.1 (e) GDPR.

Vidare konstaterade AP kommunen inte i tillräcklig utsträckning informerat invånarna om användningen och behandlingen av deras personuppgifter enligt artiklarna 5.1 (a), 6.1 (e) och 14.1 (c) och (d) GDPR.

Mer information

Myndighet: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Land: Nederländerna

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 14 GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Voorschoten kommun

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2023-11-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.