Search
Close this search box.

Nederländerna: Uber bötfälls med 10 miljoner euro för bristande transparens

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) har bötfällt Uber Technologies Inc. och Uber B.V. med 10 miljoner euro för överträdelse av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AP tagit emot 172 klagomål från Uber-chaufförer i Frankrike som lämnat in begäran om tillgång till sina personuppgifter hos Uber, men inte fått tillfredsställande svar eller information.

Efter en granskning av Ubers behandling av personuppgifter konstaterade AP att Uber begått följande överträdelser:

  • Det digitala formuläret som chaufförerna kunde använda för att begära tillgång till sina personuppgifter var inte tillräckligt lättillgängligt i chaufförs-appen.
  • Uber lämnade inte en kopia av personuppgifterna i en lättillgänglig form och förklarade inte hur de kunde tolkas. Dessutom var förklaringarna endast på engelska, vilket inte var ett begripligt språk för de franska chaufförerna.
  • Uber gav inte tillräckligt specifik information om hur länge personuppgifterna skulle lagras eller vilka kriterier som användes för att bestämma lagringstiden.
  • Uber nämnde inte konkret vilka länder utanför EU som personuppgifterna överfördes till och vilka skyddsåtgärder som vidtogs för att garantera en adekvat skyddsnivå.
  • Uber nämnde inte uttryckligen rätten till dataportabilitet i sin integritetspolicy.

AP beslutade att bötfälla de båda företagen gemensamt med totalt 10 miljoner euro. Vid fastställandet av bötesbeloppet beaktade AP företagens storlek samt överträdelsernas allvar och omfattning. Vid tidpunkten för Ubers överträdelser arbetade cirka 120 000 förare för Uber i Europa.

Beslutet fattades i enlighet med GDPR:s regler om gränsöverskridande behandling och samarbete mellan dataskyddsmyndigheterna i EU.

Mer information

Myndighet: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Land: Nederländerna

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 15 GDPR, art. 56 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 000 euro

Mottagare: Uber Technologies Inc. och Uber B.V.

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2023-12-11

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.