Nederländerna: PVV Overijssel bötfälls med 7 500 euro för underlåtenhet att rapportera dataintrång

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) har bötfällt partiet PVV Overijssel med 7 500 euro för brott mot artikel 33 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att AP den 11 januari 2019 tagit emot ett klagomål om att PVV Overijssel skickat ett e-postmeddelande via en öppen distributionslista till en grupp av 101 mottagare inklusive klaganden. E-postmeddelandet innehöll information om de registrerades politiska åsikter. Händelsen hade inträffat på grund av ett mänskligt fel. Enligt AP har PVV Overijssel inte rapporterat in händelsen till myndigheten varför de agerat i strid med reglerna i artikel 33 GDPR.

Du kan läsa beslutet, endast tillgängligt på nederländska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.