Nederländerna: PVV Overijssel bötfälls med 7 500 euro för underlåtenhet att rapportera dataintrång

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) har bötfällt partiet PVV Overijssel med 7 500 euro för brott mot artikel 33 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att AP den 11 januari 2019 tagit emot ett klagomål om att PVV Overijssel skickat ett e-postmeddelande via en öppen distributionslista till en grupp av 101 mottagare inklusive klaganden. E-postmeddelandet innehöll information om de registrerades politiska åsikter. Händelsen hade inträffat på grund av ett mänskligt fel. Enligt AP har PVV Overijssel inte rapporterat in händelsen till myndigheten varför de agerat i strid med reglerna i artikel 33 GDPR.

Mer information

Myndighet: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Land: Nederländerna

Lagrum: Art. 33 GDPR

Sanktionsavgift: 7 500 euro

Mottagare: PVV Overijssel

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2020-06-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.