Nederländerna: Locatefamily.com bötfälls med 525 000 euro för underlåtenhet att utse företrädare inom EU

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) har bötfällt Locatefamily.com med 525 000 euro för brott mot artikel 27 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Locatefamily.com, som är en plattform där människor kan söka efter kontaktinformation till familjemedlemmar som de har tappat kontakt med eller andra personer som de vill komma i kontakt med, fått klagomål från registrerade om att deras kontaktinformation (namn, adress och telefonnummer) publicerats på företagets webbplats utan deras vetskap. Eftersom Locatefamily.com inte haft en företrädare i EU har de registrerade inte kunnat begära att de uppgifter som publicerats på webbplatsen enkelt skulle raderas.

Enligt AP måste företag som erbjuder varor eller tjänster i EU ha en företrädare som EU-medborgare kan vända sig till för att få information eller utöva sina dataskyddsrättigheter. Eftersom Locatefamily.com inte utsett en sådan företrädare har de agerat i strid med artikel 27 GDPR.

Mer information

Myndighet: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Land: Nederländerna

Lagrum: Art. 3 GDPR, art. 27 GDPR

Sanktionsavgift: 525 000 euro

Mottagare: Locatefamily.com

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2020-12-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.