Nederländerna: Enschede kommun bötfälls med 600 000 euro för behandling utan rättslig grund

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) har bötfällt Enschede kommun med 600 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a) och 6.1 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Enschede kommun år 2017 beslutat att installera speciella mätlådor för att mäta mängden människor i Enschede centrum. Sensorerna i mätutrustningen plockade upp wifi-signalerna från förbipasserande mobiltelefoner och registrerade dem med en kod. Baserat på registrerade koder var det möjligt att beräkna hur mycket folk som rörde sig i stadskärnan. Detta gjorde det också möjligt för kommunen att spåra vilken mätbox som en viss mobiltelefon passerade, vilket gjorde det möjligt att spåra förbipasserande. Kommunen säger att det aldrig var meningen att spåra förbipasserande.

Enligt AP utgör wifi-spårningen (även om den var oavsiktlig) ett allvarligt brott mot GDPR då kommunen spårat förbipasserande utan en rättslig grund och därmed brutit mot artiklarna 5.1 (a) och 6.1 GDPR.

Du kan läsa beslutet, endast tillgängligt på nederländska, här.

Även Integritetsskyddsmyndigheten (då Datainspketionen) har fattat beslut avseende insamling av enskildas rörelsedata. Besluten hittar du här och här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.