Nederländerna: Enschede kommun bötfälls med 600 000 euro för behandling utan rättslig grund

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) har bötfällt Enschede kommun med 600 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a) och 6.1 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Enschede kommun år 2017 beslutat att installera speciella mätlådor för att mäta mängden människor i Enschede centrum. Sensorerna i mätutrustningen plockade upp wifi-signalerna från förbipasserande mobiltelefoner och registrerade dem med en kod. Baserat på registrerade koder var det möjligt att beräkna hur mycket folk som rörde sig i stadskärnan. Detta gjorde det också möjligt för kommunen att spåra vilken mätbox som en viss mobiltelefon passerade, vilket gjorde det möjligt att spåra förbipasserande. Kommunen säger att det aldrig var meningen att spåra förbipasserande.

Enligt AP utgör wifi-spårningen (även om den var oavsiktlig) ett allvarligt brott mot GDPR då kommunen spårat förbipasserande utan en rättslig grund och därmed brutit mot artiklarna 5.1 (a) och 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Land: Nederländerna

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 600 000 euro

Mottagare: Enschede kommun

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-03-11

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.