Nederländerna: Departement bötfälls med 2,75 miljoner euro för diskriminerande och olaglig behandling

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (AP) har bötfällt nederländska motsvarigheten till Finansdepartementet med 2,75 miljoner euro för brott mot bland annat artiklarna 5.1 (a) och 6.1 (e) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att skattemyndigheterna under flera år behandlat uppgifter om nederländska medborgares dubbla medborgarskap i samband med ansökningar om barnomsorgsbidrag. Uppgifterna behandlats också i syfte att bekämpa organiserat bedrägeri, även om detta inte var den avsedda användningen av uppgifterna och för automatisk klassificering av högriskpersoner i myndighetens risksystem.

AP konstaterade att skattemyndigheterna gjort sig skyldiga till allvarliga överträdelser av GDPR genom att behandla uppgifter om medborgares dubbla nationalitet för sökande av barnomsorgsbidrag på ett olagligt, diskriminerande och otillbörligt sätt. Enligt AP borde skattemyndigheterna ha raderat uppgifter om nederländska medborgares dubbla medborgarskap i januari 2014, eftersom medborgarnas dubbla medborgarskap inte spelade någon roll vid bedömningen av ansökningar om barnomsorgsbidrag. Trots detta fanns det i maj 2018 fortfarande uppgifter om dubbelt medborgarskap för sammanlagt 1,4 miljoner personer registrerade i de aktuella systemen. Mot denna bakgrund konstaterade AP att uppgifterna behandlats olagligt på grund av att det saknades en giltig rättslig grund, vilket utgjorde en överträdelse av artiklarna 5.1 (a) och 6.1 (e) GDPR. Vidare konstaterade AP att de registrerade diskriminerats på grund av sitt medborgarskap.

Efter utredningen från AP har skattemyndigheterna påbörjat en sanering av myndighetens interna systemen. Sommaren 2020 raderades även holländarnas dubbla nationaliteter. Sedan oktober 2018 använder skattemyndigheterna inte längre de sökandes nationalitet i risksystemet, och sedan februari 2019 inte längre i kampen mot organiserat bedrägeri.

Sanktionsavgifterna ålades Finansdepartementet eftersom han är ansvarig för behandlingen av personuppgifter hos skattemyndigheterna.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på nederländska.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.