Nederländerna: Den nederländska regeringen publicerar DPIA om Microsoft

Den nederländska regeringen har publicerat en konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA) som har bedömt riskerna med yrkesmässig användning av Microsoft Teams i kombination med OneDrive, SharePoint Online och Azure Active Directory. Konsekvensbedömningen har genomförts av justitieministeriet, Strategisch Leveranciersmanagement Microsoft Rijk (SLM Rijk), som är den centrala förhandlaren för Microsofts, Googles och Amazon Web Services produkter och tjänster för nederländska statliga organisationer.

I konsekvensbedömningen konstateras bland annat att det inte finns några höga risker vid användning av de ovannämnda tjänsterna, men att det finns en hög risk om organisationer använder Microsoft Teams för att behandla mycket känsliga och särskilda kategorier av uppgifter, på grund av att brottsbekämpande myndigheter och säkerhetstjänster i USA kan få tillgång till uppgifterna. I detta avseende anges i konsekvensbedömningen att organisationer kan minska denna höga risk för OneDrive och SharePoint genom att använda egna krypteringsnycklar med Microsoft Double Key Encryption.

Du kan läsa pressmeddelandet här och ladda ner konsekvensbedömningen här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.