Nederländerna: Den nederländska regeringen publicerar DPIA om Microsoft

Den nederländska regeringen har publicerat en konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA) som har bedömt riskerna med yrkesmässig användning av Microsoft Teams i kombination med OneDrive, SharePoint Online och Azure Active Directory. Konsekvensbedömningen har genomförts av justitieministeriet, Strategisch Leveranciersmanagement Microsoft Rijk (SLM Rijk), som är den centrala förhandlaren för Microsofts, Googles och Amazon Web Services produkter och tjänster för nederländska statliga organisationer.

I konsekvensbedömningen konstateras bland annat att det inte finns några höga risker vid användning av de ovannämnda tjänsterna, men att det finns en hög risk om organisationer använder Microsoft Teams för att behandla mycket känsliga och särskilda kategorier av uppgifter, på grund av att brottsbekämpande myndigheter och säkerhetstjänster i USA kan få tillgång till uppgifterna. I detta avseende anges i konsekvensbedömningen att organisationer kan minska denna höga risk för OneDrive och SharePoint genom att använda egna krypteringsnycklar med Microsoft Double Key Encryption.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Konsekvensbedömning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.