Nederländerna: CP&A bötfälls med 15 000 euro för olaglig behandling av anställdas hälsouppgifter

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) har bötfällt CP&A B.V. med 15 000 euro för brott mot artiklarna 9 och 32 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att CP&A samlat in känsliga personuppgifter om sina anställda genom att använda en molntjänst för frånvaroregistrering som sakande nödvändig tvåfaktorsautentisering. Enligt AP var företagets behandling av anställdas fysiska och/eller psykiska hälsa, liksom sjukdom och frånvaroorsak, inte nödvändig för ändamålet. Vidare har företaget inte vidtagit nödvändiga tekniska säkerhetsåtgärder genom att tillåta behandling av känsliga personuppgifter utan tvåfaktorsautentisering. AP beslutade därför att bötfälla CP&A med 15 000 euro för brott mot artiklarna 9 och 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Land: Nederländerna

Lagrum: Art. 9 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: CP&A B.V.

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2020-03-24

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.