Nederländerna: Booking.com bötfälls med 475 000 euro för sen incidentanmälan

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) har bötfällt Booking.com B.V. med 475 000 euro för brott mot artikel 33.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Booking.com underrättats om en personuppgiftsincident den 13 januari 2019. Booking.com rapporterade dock inte personuppgiftsincidenten till AP förrän den 7 februari 2019, 22 dagar efter att bolaget fått kännedom om händelsen. Enligt AP påverkades fler än 4 000 kunders personuppgifter av personuppgiftsincidenten, inkluderat nästan 300 kunders kreditkortsuppgifter.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på nederländska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.