Nederländerna: Booking.com bötfälls med 475 000 euro för sen incidentanmälan

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) har bötfällt Booking.com B.V. med 475 000 euro för brott mot artikel 33.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Booking.com underrättats om en personuppgiftsincident den 13 januari 2019. Booking.com rapporterade dock inte personuppgiftsincidenten till AP förrän den 7 februari 2019, 22 dagar efter att bolaget fått kännedom om händelsen. Enligt AP påverkades fler än 4 000 kunders personuppgifter av personuppgiftsincidenten, inkluderat nästan 300 kunders kreditkortsuppgifter.

Mer information

Myndighet: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Land: Nederländerna

Lagrum: Art. 33 GDPR

Sanktionsavgift: 475 000 euro

Mottagare: Booking.com B.V.

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2020-12-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.