Nederländerna: AP undersöker om användning av Google Analytics strider mot GDPR

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (AP) har publicerat ett meddelande om att myndigheten för närvarande utreder två klagomål om användningen av Google Analytics i Nederländerna. I sitt meddelande noterar AP särskilt att den österrikiska dataskyddsmyndigheten i januari 2022 slutfört en undersökning av användningen av Google Analytics på en österrikisk webbplats och kommit fram till att Goggle Analytics inte tycks följa kraven i dataskyddsförordningen (läs mer om detta här). AP framhöll vidare att myndigheten efter avslutad utredning kommer att kunna avgöra om användningen av Google Analytics är tillåten eller inte.

Du kan läsa meddelandet här och ladda ner uttalandet här, båda endast tillgängliga på nederländska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.