Nederländerna: AP undersöker om användning av Google Analytics strider mot GDPR

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (AP) har publicerat ett meddelande om att myndigheten för närvarande utreder två klagomål om användningen av Google Analytics i Nederländerna. I sitt meddelande noterar AP särskilt att den österrikiska dataskyddsmyndigheten i januari 2022 slutfört en undersökning av användningen av Google Analytics på en österrikisk webbplats och kommit fram till att Goggle Analytics inte tycks följa kraven i dataskyddsförordningen (läs mer om detta här). AP framhöll vidare att myndigheten efter avslutad utredning kommer att kunna avgöra om användningen av Google Analytics är tillåten eller inte.

Mer information

Källa: Meddelandet, Uttalande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.