Nederländerna: AP undersöker om användning av Google Analytics strider mot GDPR

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (AP) har publicerat ett meddelande om att myndigheten för närvarande utreder två klagomål om användningen av Google Analytics i Nederländerna. I sitt meddelande noterar AP särskilt att den österrikiska dataskyddsmyndigheten i januari 2022 slutfört en undersökning av användningen av Google Analytics på en österrikisk webbplats och kommit fram till att Goggle Analytics inte tycks följa kraven i dataskyddsförordningen (läs mer om detta här). AP framhöll vidare att myndigheten efter avslutad utredning kommer att kunna avgöra om användningen av Google Analytics är tillåten eller inte.

Mer information

Källa: Meddelandet, Uttalande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.