Nederländerna: 830 000 euro i böter för otillräckliga rutiner

Den nederländska dataskyddsmyndigheten AP har bötfällt Bureau Krediet Registration med 830 000 euro för otillräckliga rutiner för registrerades rätt till tillgång av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

AP meddelade den 6 juli 2020 sitt beslut att bötfälla Bureau Krediet Registration för att ha infört specifika tröskelvärden innan de registrerade beviljades rätt att få tillgång till sina personuppgifter. Bureau Krediet Registration krävde en avgift när enskilda begärde tillgång till sina personuppgifter och tillät endast enskilda att få tillgång till sina uppgifter utan kostnad en gång per år via post.

AP beslutade att de registrerades begäran att få kontrollera sina uppgifter inte var överdrivna och att Bureau Krediet Registration åsidosatt artikel 12.5 GDPR som föreskriver att personuppgiftsansvariga bör tillåta registrerade att få tillgång till och kontrollera sina personuppgifter utan kostnad.

AP noterade att beslutet om böter inte är slutgiltigt eftersom Bureau Krediet Registration överklagat beslutet.

Mer information

Myndighet: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Land: Nederländerna

Lagrum: Art. 12 GDPR

Sanktionsavgift: 830 000 euro

Mottagare: Bureau Krediet Registration

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2019-07-30

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.